• Ambillah waktu untuk berfikir, itu adalah sumber kekuatan.
  • Ambillah waktu untuk bermain, itu adalah rahsia dari masa muda yang abadi.
  • Ambillah waktu untuk berdoa, itu adalah sumber ketenangan.
  • Ambillah waktu untuk belajar, itu adalah sumber kebijaksanaan.
  • Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan.
  • Ambillah waktu untuk bersahabat, itu adalah jalan menuju kebahagiaan.
  • Ambillah waktu untuk tertawa, itu adalah musik yang menggetarkan hati.
  • Ambillah waktu untuk memberi, itu adalah membuat hidup terasa bererti.
  • Ambillah waktu untuk bekerja, itu adalah nilai keberhasilan.